DSG debattforum. Kommentar

Som övriga skriver i kommentarerna, tycker också jag om att läsa DGS. En bekräftelse av att det finns flera som delar denna syn på samhället. 

Det är ett bra debattklimat som passar mig utmärkt. Behöver inte modifieras.

Men jag tror däremot inte att vi kommer att kunna övertyga en majoritet om att vår samhällssyn bör få råda. 

Jag kan leva lugnt med att de flesta inte tycker som jag, men jag har ett stort problem när de använder mina pengar för att skapa sitt samhälle. Att de använder en så orimligt stor del av alla löntagares pengar för att befrämja sin egen övertygelse. Att de skapar en parasiterande politikerklass som växer med den offentliga budgeten. Liksom antalet flugor ökar med gödselhögarna, rekryteras fler till politikerklassen ju mer pengar som det offentliga tillåts hantera. 

När politikerklassen disponerar så mycket pengar att de kan infiltrera varje vrå av samhället, är vi som betalar chanslösa. 

En grundlagsbefäst maximal skatt, lika för alla, skulle reducera samhällets utgifter till det som är nödvändigt. Det skulle minska missbruk för egen maktutvidgning, och återge oss ett demokratiskt samhälle.

Om PEs inlägg i DGS ”När alla spelar sina förutbestämda roller”

Själv har jag varit aktivt arbetande läkare sedan slutet av 60-talet, fram till min pension 2010. Jag kan bekräfta PEs beskrivning av sjukvården under dessa år. 

Dessutom har jag haft god insyn i skolvärlden, från såväl lärarhåll som elevhåll, från 50-talet till idag. Jag har också sett skolsystem i andra länder än Sverige.  Även PEs synpunkter om skolan delar jag.

Den byråkratins kräftsvulst, som infiltrerar hela vårt samhälle med sin förlamande effekt på i stort sett alla verksamheter har vi sett resultatet av på nära håll och i närtid. Det är DDR samhället , där professionella personer reduceras till betjänter, och styrs av människor utan annan utbildning än utövande av makt. Där lydnad uppåt och sparkar nedåt gäller. Vi är snart där, vi är redan framme vid avskedande pga yttrande som  ej gillas av PK-samhället. Nästa steg blir Stasi. 

Det tar tyvärr lång tid innan de normala människorna välter av sig sitt ok. Att anklagas för rasism, med mera befängdheter skrämmer, liksom tidigare brännmärkningar i historien, kulak, revisionist, anti-krist, har gjort. Det täpper till munnen på förnuftet.

Populistiska partier

Allt fler artiklar handlar om faran av att populistiska partier har bildats i Europa, och i Sverige lär det största populistiska partiet vara SD. Detta skulle vara ett hot mot demokratin.
Sedan lär det finnas sju andra, politiska partier, som inte skulle vara populistiska.
Vad är det då för skillnad på ett politiskt , politiskt parti, och ett populistiskt, politiskt parti?
Det är väl:
Ett politiskt politiskt parti driver de frågor som politiker önskar driva.
Ett populistiskt politiskt parti driver frågor som stora delar av befolkningen önskar driva.
En siffra på hur många politikerna är av befolkningen har Per Ragnar och Lars Knapasjö räknat ut för 2013:
//Brännpunkt debatt SvD 5 sep 2014
0,9 promille av befolkningen =9280, valberedare ,väljer ut alla våra kommunal, landstings och riksdagspolitiker bland 1, 3 % av befolkningen (=125 000 potentiellt intresserade dvs hälften av alla som är medlemmar av ett parti)//
Om vi sedan adderar alla journalister i Sverige, dvs. 20 000 av 10 000 000 invånare= 2 promille, oavsett om de är partianslutna eller inte, blir de politiskt agerande ändå färre än 3% av befolkningen. Även om vi räknar bort icke röstberättigade, är det en liten klick som bestämmer hur höga skatter vi skall ha, och vad de skall användas till, och som definierar vår PK- korridor .
Hotet mot demokratin skulle då vara att färre än 3% av befolkningen inte får bestämma själva, eftersom breda befolkningsgrupper får gehör för sina åsikter hos ett populistiskt parti.
Man behöver inte ha förläst sig på 1984, Djurfarmen eller Du sköna nya värld, för att tycka att det är något i resonemanget, om vad som är demokrati, som inte stämmer.

Jihad

Jihad

I början av 30-talet svältmördade Stalin flera miljoner Ukrainare (Homodor) . En ung , framstående, brittisk journalist, bevittnade detta med egna ögon. Han skickade artiklar till både The Guardian och NY Times, men det ansågs då inte ”politiskt korrekt”. Journalisten mördades senare av kommunisterna. Ref.: Bloodlands av Timothy Snyder.

2008 skriver en framstående amerikansk reporter en bok: They must be stopped, av Brigitte Gabriel. Det blev en NY Times bestseller. Hon föddes i Libanon, belägrades som barn av muslimer, som mördade flera av hennes vänner, och sårade henne. Bodde också i Israel, innan hon kom till USA. Hon beskriver i boken, det som senare blev verkligt, IS kalifatet. Detta gjordes med andra ord sex år INNAN IS kalifatet uppropades. Hennes beskrivning av den Jihad som nu pågår över hela världen, och den otroliga flathet som den bemöts av i väst, gör den till en av de mest skrämmande böcker jag har läst! NY Times och The Guardian, anser inte att hon är politiskt korrekt.

 

När skall vanligt folk reagera på det som händer, när det händer? Istället för att efteråt beklaga sig, ”hur kunde det hända?”, ”vi visste inte”, eller vi var ”naiva”.

 

Katerina Janouch

KRÖNIKA
av Katerina Janouch
Katerina Janouch är återkommande krönikör på Nyheter Idag. Åsikterna som uttrycks i den här artikeln speglar inte nödvändigtvis Nyheter Idag.
Eftersom Sverige som vanligt bara kan prata om en sak i taget, så pratar alla i dag om Leif Östling och hans skattemiljoner undanstoppade utom behörigt räckhåll från Sverige. Men inte bara det. Även hans kommentar om att man inte får så mycket för sina skattepengar har hamnat i hetluften.
Enligt Svenska Dagbladet, som publicerar en TT-artikel, ”sågas” Östlings uttalande på Twitter. När blev den högborgerliga dagstidningen vänsteraktivist? Östling sågas inte alls. Tvärtom förstår många exakt vad näringslivstoppen menar, inklusive mig själv. Att Östling dessutom inte gör något olagligt sätter det hela i ännu märkligare dager. Men visst. Jag räknar kallt med att vi nästa söndag får ett specialinsatt Uppdrag Granskning där tex Margot Wallströms hyra granskas lika minutiöst. För du har väl inte missat att vår stenrika utrikesminister bor för 32 kronor i månaden och undviker att skatta i Sverige så mycket det går?
Sverige beter sig i övrigt som en bortskämd snorvalp som har så mycket pengar att man förlorat kontrollen över vart de går och istället för att bete sig förnuftigt, väljer att slösa resurserna på fullständiga absurditeter. Eller vad sägs om att skänka en del av våra surt ihopslitna skattekronor till Palestina, som belönar barnamördare med livstidslön?
Den svenska regeringens generösa bistånd till Palestinska myndigheten (PA) gör det möjligt för dem att öronmärka en betydande del av sin budget för terrorism. Palestina är en av de största mottagarna av svenskt bistånd, 1,5 miljarder kronor är avsatta till PA för åren 2015-2019. Ovillkorade pengar till en stat med omfattande korruption, strukturellt förtryck av kvinnor, homosexuella och låg respekt för mänskliga och fackliga rättigheter samt förstås utövande av terror.
Men inte nog med det. 2016 slösades också sex miljarder, lågt räknat, på så kallade ”ensamkommande barn”, det vill säga män med visdomständer och skägg som å det grövsta utnyttjat vårt snälla svenska bidragssystem.
Dont get me started kring vad mer våra skattepengar slösas på! Annat vi också mer får för att vi plikttroget betalar miljarder i skatt varje månad är genusvetenskap, som likt cancer infekterat i princip alla offentliga myndigheter, institutioner samt utbildningsväsende i Sverige. Plus arbetsmarknadsåtgärder med satsning på jobbcoacher, som kostat tre miljarder, men som renderat totalt tre jobb. Tre miljarder, tre jobb – alltså en skattemiljard per jobb.
Våra skattepengar finansierar också tvivelaktiga organisationer som äter bidragspengar likt afrikanska gräshoppor, könsseparerade religiösa friskolor, menskonst i tunnelbanan, kanske snart en livstidsanställd levande person som konstinstallation.
Vad vi däremot inte får: Trygg ålderdom för dem som byggt Sverige. Garanterad förlossningsplats för alla födande kvinnor. Förlossningssjukhus i glesbygder. Bra och fungerande poliskår som får bukt med kriminalitet och som kan lösa brott. Nu läggs 13 våldtäktsärenden per dag ner. LSS-stöd till svårt sjuka (bättre att lägga pengar på menskonst i tunnelbanan!) Barn som får sina operationer i tid. Cancersjuka som prioriteras. Barn- och ungdomspsykiatri som fungerar. Ett rättsväsende som sätter ner foten. Listan kan göras lika lång som antalet miljoner Östling dragit in till statskassan och lika många som Wallström undanhållit.
Jag är less och önskar ett skatteuppror på riktigt. Eller något slags generalstrejk. Affären Leif Östling sammanfattar på ett absurt sätt en stor del av vansinnet som pågår i Sverige idag.
Vi kallar det ett skattetryck i världsklass.

 

Katerina Janouch
katerina.janouch@nyheterid

GÄSTSKRIBENT SIXTEN JOHANSSON: SÅ BLEV MAKTELITEN PSYKOINFANTIL

Något att fundera över.

DET GODA SAMHÄLLET

Psykoinfantilism innebär kvarstående barnsliga personlighetsdrag trots normal biologisk utveckling och intellektuell nivå. Det är väsentligt att försöka få grepp om hela den utveckling som har lett till att makteliten och delar av befolkningen nu tänker och handlar extremt barnsligt, trots sin vuxna gestalt och sitt vuxenspråk.

Visa originalinlägg 844 fler ord

Att förhindra den pågående socialiseringen

Patrik Engelaus inlägg

VARFÖR ALLA PROBLEM ÖKAR POLITIKERNAS MAKT

om politikernas pch journalisternas iver att låta politiker ta hand om allt fler områden i samhället, i Det Goda Samhället, vill jag kommentera på följande sätt:

Mycket välskrivet och framförallt riktigt. Det finns bara ett sätt att stoppa socialiseringen (förutom väpnad revolution), att dramatiskt minska tillgången på offentliga medel. Låt alla röstberättigade betala samma skatt. Ta in arbetsgivaravgiften som en del av lönen Ange alla priser utan moms, lägg sedan på skatten i kassan. Fungerar utmärkt i USA. Idag betalar alla normalinkomsttagare 20 000 i månaden i skatt. Borde vara c:a en fjärdedel dvs storleksordningen 5000 , som slla friska, inte handikappade , skulle kunna rå med. Välfärden då? Ja den är bara lockbetet , masken på skattekroken. Vad bryt sig väl fiskaren hur masken mår, när han väl fångat fisken ? Det märks idag när välfärden krackelerar.

Försäkrings- och låne- lösningar istället för groteska skatter som används för att socialisera samhället.